FANDOM


Googly-Eyes Drum Dragon
廃品眼の太鼓龍(ガラクターアイズ・ファット・ドラゴン)
GooglyEyesDrumDragon-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
廃品眼の太鼓龍
ガラクターアイズ・ファット・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 廃品眼の太鼓龍
ガラクターアイズ・ファット・ドラゴン
 Tên Hàn 가라쿠타아이즈 패트 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 77799846
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên