FANDOM


Gorgonic Cerberus
ゴルゴニック・ケルベロス
GorgonicCerberus.png
Nhóm liên quan Gorgonic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1300/300
Mã số 37168514
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể làm tất cả quái thú Loại-Rock bạn điều khiển trở thành Cấp 3 sao.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can make all Rock-Type monsters you control become Level 3.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên