FANDOMGorgonic Guardian
ゴルゴニック・ガーディアン
GorgonicGuardian-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật ゴルゴニック・ガーディアン
 Tên Hàn 고르고닉 가디언
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 84401683
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên