FANDOMGorgonic Guardian
ゴルゴニック・ガーディアン
GorgonicGuardian-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật ゴルゴニック・ガーディアン
 Tên Hàn 고르고닉 가디언
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 84401683
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.