FANDOM


Gorz the Emissary of Darkness
冥府の使者ゴーズ
GorztheEmissaryofDarkness
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 2700/2500
Mã số 44330098
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi bạn nhận thiệt hại từ bài của đối phương điều khiển: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ trên tay. Bạn phải không điều khiển lá bài nào để kích hoạtthực thi hiệu ứng này. Khi được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, kích hoạt hiệu ứng phù hợp, dựa vào loại thiệt hại:
Thiệt hại Chiến đấu: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Emissary of Darkness Token" (Loại-Fairy/QUANG/Cấp 7 sao/ATK ?/DEF ?). ATKDEF của nó bằng với lượng Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận.
Thiệt hại Hiệu ứng: Gây thiệt hại cho đối phương bằng với lượng thiệt hại mà bạn nhận.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên