FANDOM


Gottoms' Emergency Call
ガトムズの緊急指令
GottomsEmergencyCall.png
Nhóm liên quan X-Saber
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 13504844
Mô tả Hiệu ứng
Nếu có quái thú "X-Saber" mặt-ngửa trên sân: Chọn mục tiêu 2 quái thú "X-Saber" trong bất kỳ Mộ bài nào; Triệu hồi Đặc biệt cả 2 lên phần sân của bạn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên