FANDOM


Goyo Chaser
ゴヨウ・チェイサー
GoyoChaser-HSRD-EN-UR-1E
 Tên Nhật ゴヨウ・チェイサー
 Tên Nhật (rōmaji) Goyou Cheisā
 Tên Hàn 고요우 체이서
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1000
 Mã số 63364266
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác