FANDOM


Goyo Defender
ゴヨウ・ディフェンダー
GoyoDefender-BOSH-EN-R-1E
 Tên Nhật ゴヨウ・ディフェンダー
 Tên Nhật (rōmaji) Goyou Difendā
 Tên Hàn 고요우 디펜더
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 58901502
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.