FANDOM


Goyo Emperor
ゴヨウ・エンペラー
GoyoEmperor-BOSH-EN-R-1E
 Tên Nhật ゴヨウ・エンペラー
 Tên Nhật (rōmaji) Goyou Enperā
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2500
 Mã số 59255742
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác