FANDOM


Goyo Predator
ゴヨウ・プレデター
GoyoPredator-HSRD-EN-UR-1E
 Tên Nhật ゴヨウ・プレデター
 Tên Nhật (rōmaji) Goyou Puredetā
 Tên Hàn 고요우 프레데터
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 98637386
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác