FANDOM


Graceful Tear
(てん)使()(なみだ)
 Tên Việt Giọt Lệ Đài Trang
 Tên Nhật (Kana)
てん
使
しの
なみだ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
使
の涙
なみだ
 Tên Nhật (rōmaji) Tenshi no Namida
 Tên Nhật (Dịch) Angel's Tear
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 09032529
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]