FANDOM


Gragonith, Lightsworn Dragon
ライトロード・ドラゴン グラゴニス
GragonithLightswornDragon.jpg
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 2000/1600
Mã số 21785144
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này tăng thêm 300 ATKDEF ứng với mỗi quái "Lightsworn" khác tên trong Mộ bài của bạn. Nếu lá này tấn công quái Thế Thủ, gây Thiệt hại Chiến đấu xuyên giáp cho đối phương. Vào mỗi Lượt Kết thúc: Đưa 3 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài. Bạn phải điều khiểnmặt-ngửa này để kích hoạtthực thi hiệu ứng này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên