FANDOM


Gragonith, Lightsworn Dragon
ライトロード・ドラゴン グラゴニス
GragonithLightswornDragon-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Gragonith, Rồng Ánh Sáng
 Tên Nhật ライトロード・ドラゴン グラゴニス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Doragon Guragonisu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Dragon Gragonith
 Tên Hàn 라이트로드 드래곤 그라고니스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1600
 Mã số 21785144
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.