FANDOM


Grand Tiki Elder
()(めん)(じゅ)(じゅつ)()カースド ・ ギュラ
GrandTikiElder-CP04-EN-C-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
めん
じゅ
じゅつ
しカースド ・ ギュラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
めん
じゅ
じゅつ
カースド ・ ギュラ
 Tên Nhật (rōmaji) Kamen Jujutsushi Kāsudo Gyura
 Tên Nhật (Dịch) Masked Witch Doctor, Cursed Gyura
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 13676474
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên