FANDOM


Granmarg the Mega Monarch
(ごう)()(てい)グランマーグ
GranmargtheMegaMonarch.png
Nhóm liên quan Monarch
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 2800/2000
Mã số 15545291
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Hi sinh lá này bằng cách Hi sinh 1 quái thú đã Triệu hồi Hi sinh. Khi lá này được Triệu hồi Hi sinh: Chọn mục tiêu lên đến 2 lá bài Úp trên sân; hủy các mục tiêu đó. Nếu lá này đã được Triệu hồi Hi sinh bằng cách Hi sinh quái thú THỔ, nhận hiệu ứng kèm thêm này.
● Đồng thời, rút 1 lá bài sau điều đó.
English Description
You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. When this card is Tribute Summoned: Target up to 2 Set cards on the field; destroy those targets. If this card was Tributed Summoned by Tributing an EARTH monster, add this additional effect.
● Also, draw 1 card after that.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên