FANDOM


Grapha, Dragon Lord of Dark World
(あん)(こく)(かい)(りゅう)(しん) グラファ
GraphaDragonLordofDarkWorld-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Việt Grapha, Thần Long của Hắc Giới
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
かいの
りゅう
しん グラファ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
かい
の龍
りゅう
しん
グラファ
 Tên Nhật (rōmaji) Ankokukai no Ryūshin Gurafa
 Tên Nhật (Dịch) Grapha, Dragon God of Dark World
 Tên Hàn 암흑계의 용신 그라파
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1800
 Mã số 34230233
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác