Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Grave of the Super Ancient Organism

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Grave of the Super Ancient Organism
(ちょう)()(だい)(せい)(ぶつ)(はか)()
GraveoftheSuperAncientOrganism-RGBT-EN-UR-UE.png
 Tên Việt Nghĩa Trang của Sinh Vật Siêu Cổ
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
だい
せい
ぶつの
はか
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
だい
せい
ぶつ
の墓
はか
 Tên Nhật (rōmaji) Chō Kodai Seibutsu no Hakaba
 Tên Hàn 초고대 생물의 묘지
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 83266092
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên