FANDOM


Gravekeeper's Heretic
(はか)(もり)()(たん)(しゃ)
GravekeepersHeretic-MP14-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
はか
もりの
たん
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
はか
もり
の異
たん
しゃ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1500
 Mã số 46955770
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác