FANDOM


Graverobber's Retribution
(はか)()らしの(むく)
GraverobbersRetribution-DB2-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
はか
あらしの
むくい
 Tên Nhật (Chuẩn)
はか
らしの報
むく
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaarashi no Mukui
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 33737664
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]