FANDOM


Great Shogun Shien
(だい)(しょう)(ぐん) ()(エン)
GreatShogunShien-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Tướng Shien Vĩ Đại
 Tên Nhật (Kana)
だい
しょう
ぐん 
エン
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
しょう
ぐん
 紫
エン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2400
 Mã số 63176202
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.