FANDOM


Great Shogun Shien
(だい)(しょう)(ぐん) ()(エン)
GreatShogunShien-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Tướng Shien Vĩ Đại
 Tên Nhật (Kana)
だい
しょう
ぐん 
エン
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
しょう
ぐん
 紫
エン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2400
 Mã số 63176202
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác