FANDOM


Greenkappa
ドッペルゲンガー
Greenkappa.jpg
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 650/900
Mã số 61831093
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Chọn mục tiêu 2 lá Bài Phép/Bẫy đang Úp trên sân; hủy các mục tiêu đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên