FANDOM


Gren, Tactician of Dark World
(あん)(こく)(かい)(さく)() グリン
GrenTacticianofDarkWorld-SDGU-EN-C-1E
 Tên Việt Gren, Chiến Sư của Hắc Giới
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
かいの
さく
し グリン
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
かい
の策
さく
グリン
 Tên Nhật (rōmaji) Ankokukai no Sakushi Gurin
 Tên Hàn 암흑계의 책사 그린
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 500
 Mã số 51232472
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác