FANDOM


Gren, Tactician of Dark World
暗黒界の策士 グリン
Gren,TacticianofDarkWorldSDGU-EN-C-1E
Nhóm liên quan Dark World
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 300/500
Mã số 51232472
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này bị vứt bỏ xuống Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bài Bẫy trên sân; phá hủy lá bài đó.
English Description
If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên