Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Grenosaurus

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Grenosaurus
グレンザウルス
Grenosaurus.png
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE.svg
HẠNG SAO 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Dinosaur/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/1900
Mã số 47506081
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 3
Khi lá bài này phá hủy quái thú của đối phương bởi chiến đấu và nó bị gửi tới Mộ bài: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; giáng 1000 điểm thiệt hại tới đối phương.
English Description
2 Level 3 monsters
When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can detach 1 Xyz Material from this card; inflict 1000 damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên