FANDOM


Guardian of Felgrand
巨竜の守護騎士(ガーディアン・オブ・フェルグラント)
GuardianofFelgrand-SR02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
巨竜の守護騎士
ガーディアン・オブ・フェルグラント
 Tên Nhật (Chuẩn) 巨竜の守護騎士
ガーディアン・オブ・フェルグラント
 Tên Nhật (rōmaji) Gādian obu Feruguranto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 33460840
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác