FANDOM


Guiding Ariadne
(かい)(ほう)のアリアドネ
GuidingAriadne-BOSH-EN-SR-1E
 Tên Việt Chỉ dẫn của Ariadone
 Tên Nhật (Kana)
かい
ほうのアリアドネ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
ほう
のアリアドネ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaihō no Ariadone
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Fairy / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 800
 Mã số 98301564
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.