FANDOM


FIRE.svg
HỎA (FIRE)
là 1 Hệ bài lấy khả năng tàn phá làm chủ đạo. Các Loại quái thú thường được kết hợp với Hệ này bao gồm Pyro, Dragon, Dinousaur, Machine,... và một số Loại không phổ biến như WarriorBeast. HỎA được xem là đối trọng của THỦY, tuy nhiên trong OCG/TCG chúng không thật sự có lợi thế khắc chế nhau.Mẫu Quái thú Hệ HỎA

CrimsonBlader.jpg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên