Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Half Unbreak

6.810bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Half Unbreak
ハーフ・アンブレイク
HalfUnbreak-CROS-EN-C-1E.png
 Tên Nhật ハーフ・アンブレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Hāfu Anbureiku
 Tên Hàn 하프 언브레이크
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 00981540
 Loại Hiệu ứng Effect, Condition
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên