Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Hamon, Lord of Striking Thunder

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Hamon, Lord of Striking Thunder
(こう)(らい)(おう)ハモン
HamonLordofStrikingThunder-LC02-EN-UR-LE.png
 Tên Việt Hamon, Chúa Tể Sấm Sét
 Tên Nhật (Kana)
こう
らい
おうハモン
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
らい
おう
ハモン
 Tên Nhật (rōmaji) Kōraiō Hamon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Thunder / Effect
 ATK / DEF 4000 / 4000
 Mã số 32491822
 Loại Hiệu ứng Summon, Summon, Trigger, Continuous
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên