FANDOM


Hand of Nephthys
ネフティスの(みちび)()
HandofNephthys-LCYW-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana) ネフティスの
みちびき
 Tên Nhật (Chuẩn) ネフティスの導
みちび
き手
 Tên Nhật (rōmaji) Nefutisu no Michibikite
 Tên Nhật (Dịch) Guiding Hand of Nephthys
 Tên Hàn 네프티스의 인도하는 손
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 600
 Mã số 98446407
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác