FANDOM


Hand of Nephthys
ネフティスの(みちび)()
HandofNephthys-LCYW-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana) ネフティスの
みちびき
 Tên Nhật (Chuẩn) ネフティスの導
みちび
き手
 Tên Nhật (rōmaji) Nefutisu no Michibikite
 Tên Nhật (Dịch) Guiding Hand of Nephthys
 Tên Hàn 네프티스의 인도하는 손
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 600
 Mã số 98446407
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên