FANDOMHand of the Six Samurai
(ろく)()(しゅう)(つゆ)(はら)
HandoftheSixSamurai-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Cánh tay phải của sáu võ sĩ đạo
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅうの
つゆ
はらい
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
の露
つゆ
はら
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubushū no Tsuyuharai
 Tên Nhật (Dịch) Herald of the Six Warmen
 Tên Hàn 여섯 무사의 선행자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 78792195
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.