FANDOM


Handcuffs Dragon
ワッパー・ドラゴン
Handcuffs-Dragon.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND.svg
CẤP SAO 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 1800/1800
Mã số 97904474
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu với việc tân công quái thú đối phương điều khiển và bị gửi tới Mộ bài, bạn có thể trang bị lá bài này tới quái thú đó. Quái thú được trang bị sẽ giảm 1800 ATK. Khi nó bị phá hủy và lá bài này bị gửi tới Mộ bài, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
English Description
When this card is destroyed by battle with an attacking monster your opponent controls and is sent to the Graveyard, you can equip this card to that monster. The equipped monster loses 1800 ATK. When it is destroyed and this card is sent to the Graveyard, you can Special Summon this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên