FANDOM


Happy Lover
ハッピー・ラヴァー
HappyLover-CP02-EN-C-UE
 Tên Nhật ハッピー・ラヴァー
 Tên Nhật (rōmaji) Happī Ravā
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 800 / 500
 Mã số 99030164
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác