FANDOM


Happy Lover
ハッピー・ラヴァー
HappyLover-CP02-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật
ハッピー・ラヴァー
 Tên Nhật (rōmaji) Happī Ravā
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 800 / 500
 Mã số 99030164
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên