FANDOM


Harmonic Oscillation
(きょう)(めい)する(しん)(どう)
HarmonicOscillation-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Điều Hòa Dao Động
 Tên Nhật (Kana)
きょう
めいする
しん
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
めい
する振
しん
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōmeisuru Shindō
 Tên Hàn 공명하는 진동
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 31531170
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.