FANDOM


"Harpie" (ハーピィ Hāpyi) là một archetype kết hợp gồm các quái thú PHONG Loại-Winged BeastDragon. Mai Valentine là người sử dụng archetype này trong manga và anime.

Do khâu thiết kế tạo hình nhân vật nữ Harpie của OCG quá gợi cảm, "mát mẻ" cho nên artwork của các quái thú Harpie khi sang TCG đều bị "kiểm duyệt" (censored) hết.

Harpie cover

"Hysteric Party"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên