FANDOM


Harpie Queen
ハーピィ・クィーン
HarpieQueen-LCJW-EN-UR-1E
 Tên Nhật ハーピィ・クィーン
 Tên Nhật (rōmaji) Hāpyi Kwīn
 Tên Hàn 해피퀸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 75064463
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác