FANDOM


Harpy Lady
Cấp sao

5 ★★★★★

CÔNG / THỦ

1300 / 1400

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài


Hình ảnh khác