Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Harpy Lady 2 (manga)

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Harpy Lady 2
Cấp sao

5 ★★★★★

CÔNG / THỦ

1300 / 1400

Đây không phải là một lá bài thật, nhưng là một "Harpy Lady" phụ được Triệu hồi bởi "Kaleidoscope". Nó được bao gồm các trang bị từ các lá bài trang bị cho "Harpy Lady" đã chọn mục tiêu bởi "Kaleidoscope".

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bàiGhi chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên