FANDOM


Harpy Lady Sisters
Cấp sao

???

CÔNG / THỦ

2700 / ???

Đây không phải là một lá bài thật, nhưng là một nhóm gồm "Harpy Lady 1", "Harpy Lady 2" và "Harpy Lady 3" được tạo ra bởi "Kaleidoscope". Chúng thường hoạt động như các quái thú riêng rẽ, nhưng vẫn có thể cùng tấn công với 2700 ATK.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài