FANDOMHarpy Queens
  • Nhật: ハーピィ・クィーンズ
  • Romaji: Hāpyi Kwīnzu
Cấp sao

???

CÔNG / THỦ

??? / ???

Đây không phải là một lá bài thật, nhưng "Harpy Lady Sisters" đã ảnh hưởng bởi một lá bài không xác định khiến chúng được mang vương miện.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài