FANDOM


Herald of Creation
(そう)(せい)()(げん)(しゃ)
HeraldofCreation-SR02-EN-C-1E
 Tên Việt Nhà Tiên Tri Sáng Tạo
 Tên Nhật (Kana)
そう
せいの
げん
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せい
の預
げん
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Sōsei no Yogensha
 Tên Nhật (Dịch) Prophet of Creation
 Tên Hàn 창세의 예언자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 66337215
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác