FANDOM


Herald of the Arc Light
虹光の宣告者(アーク・デクレアラー)
HeraldoftheArcLight-NECH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
虹光の宣告者
アーク・デクレアラー
 Tên Nhật (Chuẩn) 虹光の宣告者
アーク・デクレアラー
 Tên Hàn 아크 디클레어러
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1000
 Mã số 79606837
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên