Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Heraldic Beast Berners Falcon

7.547bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Heraldic Beast Berners Falcon
(もん)(しょう)(じゅう)ベルナーズ・ファルコン
HeraldicBeastBernersFalcon-ABYR-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
もん
しょう
じゅうベルナーズ・ファルコン
 Tên Nhật (Chuẩn)
もん
しょう
じゅう
ベルナーズ・ファルコン
 Tên Nhật (rōmaji) Monshōjū Berunāzu Farukon
 Tên Hàn 문장수 베르나즈 팔콘
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1600
 Mã số 96704018
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên