Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Heraldic Beast Twin-Headed Eagle

7.571bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Heraldic Beast Twin-Headed Eagle
(もん)(しょう)(じゅう)ツインヘッド・イーグル
HeraldicBeastTwinHeadedEagle-CBLZ-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
もん
しょう
じゅうツインヘッド・イーグル
 Tên Nhật (Chuẩn)
もん
しょう
じゅう
ツインヘッド・イーグル
 Tên Nhật (rōmaji) Monshōjū Tsuinheddo Īguru
 Tên Nhật (Dịch) Heraldic Beast Twin-Head Eagle
 Tên Hàn 문장수 두 머리의 이글
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1400
 Mã số 19310321
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên