Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Hero Barrier

7.225bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Hero Barrier
ヒーローバリア
HeroBarrier.png
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 44676200
Mô tả Hiệu ứng
Ngăn chặn 1 đòn tấn công từ quái thú của đối phương. Bạn phải điều khiển quái thú "Elemental HERO" ngửa-mặt để giải quyết hiệu ứng trên.
English Description
Negate 1 attack from an opponent's monster. You must control a face-up "Elemental HERO" monster to resolve this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên