FANDOM


Hero Counterattack
ヒーロー逆襲
HeroCounterattack.png
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 19024706
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú "Elemental HERO" bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi chiến đấu: Đối phương chọn và cho xem 1 lá bài bất kì trong tay bạn, khi đó, nếu lá bài đó là quái thú "Elemental HERO", bạn tiêu diệt 1 quái thú đối phương điều khiển và Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Elemental HERO" đã được chọn ở trên
English Description
When an "Elemental HERO" monster you control is destroyed by battle: Your opponent chooses and reveals 1 random card from your hand, then, if it is an "Elemental HERO" monster, you destroy 1 monster your opponent controls and Special Summon the chosen monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên