Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Hero Spirit

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Hero Spirit
ヒーロースピリッツ
HeroSpirit.png
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 81167171
Mô tả Hiệu ứng
Lượt Chiến đấu, nếu quái thú "Elemental HERO" bạn điều khiển đã bị tiêu diệt bởi chiến đấu trong lượt này: Giảm Thiệt hại Chiến đấu từ 1 quái thú của đối phương về 0.
English Description
During the Battle Phase, if an "Elemental HERO" monster you controlled was destroyed by battle this turn: Make the Battle Damage from 1 of your opponent's monsters 0.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên