Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Heroic Challenger - Assault Halberd

7.230bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Heroic Challenger - Assault Halberd
(ヒロイック)(チャレンジャ) (きょう)(しゅう)のハルベルト
HeroicChallengerAssaultHalberd.png
Nhóm liên quan Heroic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/200
Mã số 65848811
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu đối phương điều khiển quái thú và bạn thì không, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Nếu lá này tấn công quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp cho đối phương. Khi lá này gây thiệt hại chiến đấu cho đối phương: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Heroic" từ Bộ bài của bạn lên tay.
English Description
If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can add 1 "Heroic" card from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên