FANDOM


Heroic Challenger - Spartan
(ヒロイック)(チャレンジャー) スパルタス
HeroicChallengerSpartan-REDU-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ヒロイック・
チャレンジャー スパルタス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ヒロイック
・C
チャレンジャー
スパルタス
 Tên Hàn H(히로익)C(챌린저) 스파르타스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 50491121
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác