FANDOM


Heroic Champion - Excalibur
(ヒロイック)(チャンピオン) エクスカリバー
HeroicChampionExcalibur-REDU-EN-UR-1E
 Tên Việt Hào Kiệt Vô Địch - Excalibur
 Tên Nhật (Kana)
ヒロイック-
チャンピオン エクスカリバー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ヒロイック
-C
チャンピオン
エクスカリバー
 Tên Nhật (rōmaji) Hiroikku Chanpion Ekusukaribā
 Tên Hàn H(히로익)-C(챔피언) 엑스칼리버
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 60645181
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.