FANDOM


Heroic Champion - Excalibur
(ヒロイック)(チャンピオン) エクスカリバー
HeroicChampionExcalibur-REDU-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ヒロイック-
チャンピオン エクスカリバー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ヒロイック
-C
チャンピオン
エクスカリバー
 Tên Nhật (rōmaji) Hiroikku Chanpion Ekusukaribā
 Tên Hàn H(히로익)-C(챔피언) 엑스칼리버
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 60645181
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên