FANDOM


Hiệu ứng Bắt buộc/Mandatory effects (強制効果 Kyōsei Kōka), cũng là Compulsory effects, là hiệu ứng mà phải được kích hoạt và không được Tùy chọn. Khi 2 hoặc nhiều hiệu ứng trigger cùng lúc, hiệu ứng bắt buộc được thực thi ngay lúc bắt đầu Chuỗi, và hiệu ứng Tùy chọn được thực thi ở phần cuối. Hiệu ứng Bắt buộc được xác định trong bài có từ "phải/must" hoặc cụm từ "đây không là tùy chọn/this is not optional". Quái thú với hiệu ứng bắt buộc thường thiếu cụm từ "bạn có thể/you can" trong mô tả hiệu ứng. Một số lá bài như "Caius the Shadow Monarch" và "Man-Eater Bug" có vẻ khá mạnh, nhưng chúng vẫn có thể vô tình chống lại người điều khiển chúng nếu phần sân của đối phương trống.

Ví dụ

Sangan-LCYW-EN-ScR-1E

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên