FANDOM


Hiệu ứng Cấp tốc/Fast effects là sự kích hoạthiệu ứng của các lá bài có Mức Phép từ 2 hoặc cao hơn, bao gôm các Hiệu ứng Nhanh của quái thú, Bài Phép Tức thời, và Bài Bẫy (cũng bao gồm cả Quick-like Effects của Bài Phép/Bẫy).


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên