FANDOM


Hi-Speedroid Kendama
HSR(ハイスピードロイド)()(けん)ダーマ
HiSpeedroidKendama-HSRD-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
HSR
ハイスピードロイド
けんダーマ
 Tên Nhật (Chuẩn) HSR
ハイスピードロイド
けん
ダーマ
 Tên Nhật (rōmaji) Hai Supīdo Roido Maken Dāma
 Tên Nhật (Dịch) High-Speedroid Magical Sword Dama
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1600
 Mã số 97007933
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác