FANDOM


Hi-Speedroid Kendama
HSR(ハイスピードロイド)()(けん)ダーマ
HiSpeedroidKendama-HSRD-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
HSR
ハイスピードロイド
けんダーマ
 Tên Nhật (Chuẩn) HSR
ハイスピードロイド
けん
ダーマ
 Tên Nhật (rōmaji) Hai Supīdo Roido Maken Dāma
 Tên Nhật (Dịch) High-Speedroid Magical Sword Dama
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1600
 Mã số 97007933
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.