FANDOM


Hi-Speedroid Kendama
HSR(ハイスピードロイド)()(けん)ダーマ
HiSpeedroidKendama-HSRD-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
HSR
ハイスピードロイド
けんダーマ
 Tên Nhật (Chuẩn) HSR
ハイスピードロイド
けん
ダーマ
 Tên Nhật (rōmaji) Hai Supīdo Roido Maken Dāma
 Tên Nhật (Dịch) High-Speedroid Magical Sword Dama
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1600
 Mã số 97007933
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên